teatermus aug20

Det er en stor glæde for Teatermuseet i Hofteatret at åbne en ny udstilling fredag den 14.  

"Det skjulte Slotsholmen" handler om det, der ikke uden videre ses og forstås ved et besøg på Slotsholmen – den lille kunstige ø, der i århundreder har været en vigtig del af magtens, politikkens og kulturens centrum. Besøger man de mange institutioner får man en spændende indsigt i alt, der er sket og sker i husene. Men Slotsholmen er også fyldt med spor af begivenheder og hændelser, der lever i murene og ude på pladserne, men som blot ikke mere ses eller bemærkes. – Det er det, Det skjulte Slotsholmen fortæller om.


Af alle institutioner på Slotsholmen er den mest hemmelige nok Hofteatret. Men sådan har det langt fra altid været. Et af de væsentlige kapitler i Slotsholmens og Danmarks nyere historie er også Hofteatrets – nemlig 1840-
50’erne. Afskaffelsen af Enevælden og vedtagelsen af Grundloven medførte revolutionerende ændringer i såvel den politiske som den kulturelle og kunstneriske situation. Det blev direkte afspejlet i Christian 8’s og hans
arkitekt Jørgen Hansen Kochs modernisering af Hofteatrets interiører og faciliteter til brug for kulturelle og kunstneriske formål i takt med tiden.

Det skjulte Slotsholmen er historier om det, der ikke uden videre kan ses og forstås ved et besøg på Slotsholmen – den lille kunstige ø, der i århundreder har været en vigtig del af magtens, politikkens og kulturens centrum. Besøger man de mange institutioner får man en spændende indsigt i alt, der er sket og sker i husene. Slotsholmen er som sådan et historisk erindringssted og et monumentalt moderne byrum i ét. Slotsholmen er fyldt med historiske
bygninger og hypermoderne arkitektur, med moderne arbejdsliv om dagen og historisk mørke om natten.
Men Slotsholmen er også et glemmested, præget af hengemte mindesmærker, monumentale, men skjulte begivenheder og spor af hændelser, der lever i murene og ude på pladserne, men som ikke mere ses eller bemærkes.
– Og det er det, Det skjulte Slotsholmen fortæller om.
Ikke mange steder i verden kommer man så tæt på magtens institutioner som her. Slotsholmen er på samme tid et frit tilgængeligt og samtidigt et af de bedst sikrede – ja hemmelige – offentlige områder i Danmark. På Slotsholmen ser man, hvordan den specielle sammenhæng mellem den royale og den politiske magt, vi har i Danmark, har sat sig igennem i bygninger og på pladser – og i en hel del, man ikke kan se.
Af alle institutioner på Slotsholmen er den mest hemmelige nok Hofteatret. Men sådan har det langt fra altid været.
Et af de væsentlige kapitler i Slotsholmens og Danmarks nyere historie er også Hofteatrets – nemlig 1840-50’erne.
Afskaffelsen af Enevælden og vedtagelsen af Grundloven medførte små og større revolutioner i såvel den politiske som den kulturelle og kunstneriske udvikling.
Den udvikling blev direkte afspejlet i Christian 8’s og hans arkitekt Jørgen Hansen Kochs modernisering af Hofteatrets interiører og faciliteter til brug for kulturelle og kunstneriske formål i takt med tiden. Det var egentlig temmelig progressivt målt med den tids forståelse af kunstneriske og kulturelle institutioner. De skabte forudsætningerne for, at Hofteatret foldede sig ud for et nyt og bredere publikum og en helt speciel kombination af
stedbundet kunstpraksis (fx i og med den for dansk teater så skelsættende Hofteatersæson 1855-56), kulturforståelse og besøgsoplevelser, som i større, men ofte mindre grad har kendetegnet Hofteatret siden da.
Udstillingen Det skjulte Slotsholmen viser og fortæller en række mere eller mindre glemte eller netop skjulte historier fra Slotsholmens lange liv. Udstillingen er realiseret med støtte fra Fonden Jørgen Hansen Kochs
mindelegat.
Der er dog meget mere at vise og fortælle og diskutere end udstillingen kan rumme. Det vil siden hen vise i det undervisnings- og formidlingsmateriale, Teatermuseet i Hofteatret er i færd med at udarbejde med yderligere støtte fra Fonden Jørgen Hansen Kochs mindelegat. Senere følger også en bog en bog med samme titel, Det skjulte Slotsholmen, støttet af Inger og Jørgen Nygaard Larsens Fond.