chr d 10 2

”Rytterkongen” Christian den 10.
Dronning Margrethes farfar – den senere Christian den 10. - blev født i 1870 og fik navnene Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm. Han blev konge i 1912 og regerede i næsten 35 år, frem til sin død i 1947.

Hans regeringsperiode strakte sig over 2 verdenskrige, hvor den 1. verdenskrigs afslutning bragte en del af de tabte hertugdømmer tilbage til Danmark, og Sønderjylland blev genforenet med moderlandet. Genforeningen blev fejret den 10. juli 1920, hvor Christian den 10. som landsfaderen red over grænsen på sin hvide hest Malgré Tout, en begivenhed, der er rigt skildret på malerier og fotografier.

chr 10 7

Forud herfor var opstået politisk uro i Rigsdagen, som var splittet i spørgsmålet om, hvor grænsen til Tyskland skulle trækkes. Den radikale regering ønskede en grænse nord for Flensborg, mens kongen – og mange danskere - mente, grænsen burde trækkes syd for Flensborg. Uenigheden fik 1920 Christian den 10. til at afskedige regeringen og indsætte en ny ledelse. Det gav voldsom ballade; kongen blev anklaget for at have handlet i strid med grundloven, der var generalstrejke, og monarkiet vaklede. Påskekrisen, som man siden kaldte begivenheden, endte med, at Christian den 10. bøjede sig, og der blev udskrevet valg, som gav kongen nogen oprejsning. Spørgsmålet om grænsetrækningen blev afgjort ved en folkeafstemning. Christian den 10. blandede sig aldrig siden direkte i politik.

Christian den 10.s ry som rytterkonge blev forstærket under besættelsen, hvor kongen hver dag red sin tur gennem byen uden beskyttelse. Selv sagde kongen: Københavnerne er min beskyttelse.

chr d 10 1

Christian d. 10 og dronning Alexandrine køre igennem København ved befrielsesfestilighederne. Det var slut med at ride efter sit styrt år før. Foto: Helge P. Christensen

Hans daglige rideture under besættelsen gjorde ham meget afholdt i befolkningen, hvilket den imponerende statue på Sankt Annæ Plads af kongen til hest stadig vidner om. Statuen blev skabt af billedhuggeren Einar Utzon-Frank og opstillet på Sankt Annæ Plads i 1954.

chr d 10 4

Prins Christian som dreng.