kbh mus kok3Skibet så måske sådan ud inden det blev sænket.
Skibsvrag ankommet til Københavns Museum – som samlesæt!

For 600 år siden blev en række skibe sænket for at
spærre indsejlingen til Københavns havn. Det var de nordtyske
handelsbyers protest mod den danske konges, Erik af
Pommerns, planer om at indføre Øresundstolden.
Nu er vragdelene af et af skibene – en 13 meter lang
skude – forsigtigt blevet løftet ind på Københavns
Museum.
Her vil den få en central placering i udstillingsrummet
”Havn og Hovedstad” og blive en del af den faste

udstilling, der fortæller havnens historie fra
middelalderen til renæssancen og om Københavns
udvikling fra købstad til hovedstad.

”Det gamle skibsvrag er en stærk del af Københavns fortælling om, hvordan man har kæmpet for retten til at handle samt havnen som både kampplads og vigtig port til omverdenen på det sted, der blev den danske hovedstad. Historien bliver, mener jeg, endnu vildere, når vi kan se og sanse den. Derfor er det svært at få armene ned over, at vi får mulighed for at komme helt tæt på historien, når vraget er klar til at blive vist frem for besøgende i museets permanente udstilling”, udtaler kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde.

kbh mus planker skib

Her er plankerne fra skibsvraget anbragt i et af de store rum på museet.
Det har taget år at konservere den 13 meter lang skude fra senmiddelalderen, der nu er ankommet fra Nationalmuseets bevaringsafdeling i Brede til Københavns Museum. Her er alle 100 dele nænsomt blevet løftet ud af flyttebilen og ind til udstillingsrummet ”Havn og hovedstad”, hvor skibstræet får tid til at vænne sig til sine nye omgivelser. Først herefter kan skuden gøres klar til atblive udstillet for første gang. I udstillingsrummet bliver skuden vist, som den blev fundet ved den arkæologiske udgravning, men også vakt til live gennem både en følbar model og digital visualisering af dens oprindelige udseende.

kbh mus kort skib
Skibsvrag fra middelalderen med dramatisk historie
Forud for opførelsen af Operaen i Københavns Havn, fandt museets arkæologer i 2001 blandt andet dele af tre skibsvrag fra middelalderen. Skibene er sandsynligvis blevet sænket forsætligt i 1428, hvor forbundet af de nordtyske handelsbyer, Hansaen, sænkede først ti skibe og senere op til 38 store og små skibe ved Refshaleøen. Denne spærring af indsejling til byen fra nord skete i protest mod den danske kong Erik af Pommerns planer om at indføre Øresundstolden. Spærringen var dog ikke særlig vellykket, og Erik af Pommern førte kort efter en større flåde forbi spærringen. I de søslag, som derefter blev udkæmpet, blev der for første gang brugt kanoner i et søslag på dansk territorium. I forbindelse med udgravningen fandt arkæologerne blandt andet blykugler samt en kanonkugle af granit ved vragene. Disse fund kommer også med i udstillingen.
Søslagene og afspærringen er en vigtig del af Københavns udvikling fra købstad til hovedstad, som var en gradvis proces, der både omfattede opførelsen af Københavns Slot, udviklingen af byen som kongelig residensstad og sæde for rigets administration, sikring af byens handel og forstærkning af dens befæstning. Sejren over Hansaen i 1428 var et afgørende skridt på byens vej mod status som hovedstad.
Bliver ikke udstillet lige nu – men kig arkæologerne over skuldrene…
Københavns Museum er et museum, der gerne inviterer publikum med om bag kulissen, og også her vil vi give et helt særligt indblik i processen: et skibsvrags rejse fra havets bund til highlight på museum. Over sommeren vil publikum blive inviteret ind for at følge med i konservatorers og arkæologers arbejde med at rekonstruere og fortolke det gamle skib – vi skriver på museets hjemmeside, når muligheden nærmer sig. Hele rummet omkring det færdigrestaurerede skib forventer vi vil være klar først på efteråret.