det kgl teater2

Digital scenekunst nåede mennesker i hele landet

Det Kongelige Teaters årsrapport for 2020 afspejler et år, hvor teatret var hårdt ramt af corona-pandemien - men også et år, hvor nye digitale muligheder blev grebet.

Det Kongelige Teater gik ind i 2020 med vind i sejlene. Forestillingerne på teatrets scener i årets første måneder blev godt modtaget af både publikum og anmeldere, og billetsalget gik over al forventning. Teatret tog med ny bestyrelse i spidsen fat på arbejdet med de udviklingsmål,

som var udstukket i den etårige forlængelse af den politiske aftale 2016-2019, og var godt i gang med at ruste op til udrulningen af vækststrategien, som i årene 2021-2023 for alvor skulle udvide aktiviteten på de store scener og dermed understøtte en større bredde i repertoiret.

Pandemi og nyt digitalt fokus
I starten af marts ramte følgerne af corona-pandemien Det Kongelige Teater, og resten af 2020 blev naturligvis stærkt præget af de deraf følgende nedlukninger og restriktioner. Mens Danmark, og dermed også teatret, lukkede ned, skiftede fokus til åbningen af et digitalt univers, KGL Xtra. Planer for en digital platform for formidling af vores verden var allerede under forberedelse, men projektet blev fremskyndet og åbnede allerede 13. marts - mindre end 48 timer efter nedlukningen.

Det lykkedes Det Kongelige Teater at gøre mere end 60 hele forestillinger, såvel som en lang række andet formidlingsmateriale, tilgængeligt for mennesker i Danmark. Det digitale univers har været gratis og både budt på nyskabt materiale, tidligere transmissioner såvel som arkivoptagelser, som normalt er utilgængelige for publikum.

Det digitale univers blev en overvældende succes, som blev besøgt 823.134 gange fra 13. marts til 31. december 2020 - sammenlignet med 794.000 besøg af fysiske gæster på Det Kongelige Teater i hele 2019. Nogle kiggede med kort, mens andre så hele forestillinger, men ialt svarer det til, at forestillinger er blevet set mere end 108.000 gange i sin helhed - og da der ofte vil have været flere som ser med ad gangen, svarer det til at flere hundrede tusinde mennesker formentlig har set hele forestillinger streamet fra Det Kongelige Teater.

Teatret oplevede en fantastisk opbakning fra publikum, da billetsalget til sæson 2020/21 startede i maj 2020 - midt i en pandemi. Forsalget var på linje med de bedste historiske år, og teatret formåede stort set at fastholde alle de faste abonnenter. Billetsalget tydede på en stærk loyalitet overfor og savn efter teatret hos publikum, og med de mange restriktioner oversteg efterspørgslen straks udbuddet.

Det lykkedes at gennemføre hele teatrets repertoire i efteråret frem til 9. december, inklusive turne landet rundt med store forestillinger som Shakespeares Hamlet og Ibsens Et dukkehjem. Men årets mange aflysninger og restriktionerne på billetsalget førte til et stort dyk i besøgstallene for teatret - fra 794.418 fysiske besøg i 2019 til 212.017 i 2020. Men det lader til at publikums interesse er intakt: korrigerer man for den nedsatte kapacitet, kan teatret notere sig stribevis af udsolgte huse og en sammenlagt sædebelægning på hele 89% for hele året (i 2019 var belægningen 76%).

Teatret arbejder hårdt på at være klar til at modtage publikum i stort omfang igen, når restriktionerne forhåbentlig bortfalder i løbet af 2021. 

Tekst: DKT - Foto: Henrik Ploug