christiansb indgang

 06.12. 2020.

Til

Folketingets Formand.

Vedr.: Flagning ved Folketingets Hovedindgang i Rigsdagsgården.

Hermed tillader undertegnede at opfordre til, at Folketinget ud for sin indgang flager også med Det Færøske og Det Grønlandske Flag i respekt for Rigsfællesskabet, idet Færøerne såvel som Grønland begge er repræsenteret med hver to medlemmer af Tinget.

Det forekommer mig indlysende, at det må findes mere relevant at flage med Rigsfællesska-bets tre flag, især når det tages i betragtning, at der tidligere er flaget med et uautoriseret flag tidligere i dette år. 

Med venlig hilsen

Flemming Lehrmann

Afsender

Folketinget har endnu ikke givet svar ?

 

 06.12. 2020.