Det Kongelige Teater
Børsen
Carlsbergs heste
Christiansborgs tårn med flag
Gardehusarregimentet til hest
Gefionspringvandet
Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Frederiksholms Kanal
Lurblæserne ved rådhuset

nybodersk3

Komandorum i bunkeren.

Under asfalten på Københavns gader gemmer sig mange mærkelige ting. En sådan er et forladt bunkeranlæg fra krigens tid.

Nyboder Skole, som ligger klos op ad bunkeranlægget, blev beslaglagt af Den Tyske Værnemagt den 10. april 1940 og forblev i tyskernes besiddelse frem til maj 1941. Den 26. oktober 1942 beslaglagde tyskerne igen skolen, og øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark, General der Infanterie Hermann Konstantin Albert Julius von Hanneken fik besked fra Berlin på at finde et mere passende hovedkvarter end Hotel d’Angleterre på Kgs. Nytorv.

I 1942-43 byggede Den Tyske Værnemagt så bunkeranlægget i forbindelse med Nyboder Skole. Anlægget består af en stor bunker, en mindre bunker og et forstærket beskyttelsesrum støbt i solid beton 5 meter under jorden. Via en – nu blændet – tunnel var bunkeranlægget i forbindelse med skolen. Det danske entreprenørselskab Christiani & Nielsen forestod byggeriet, mens betjente fra St. Kongensgade politistation skulle holde nysgerrige væk.

nybodersk2

Nyboderskole med kanontårne på tegene.

Både skole og bunkeranlæg blev anvendt af ”Höhere Kommando Kopenhagen”, en tysk organisation, der skulle organisere nærforsvar i hele Danmark. Bunkeren var via sin egen telefoncentral i direkte forbindelse med Stalingrad, Berlin og Værnemagtens hovedkvarter i København på Hotel d’Angleterre og Hotel Phoenix. Det fortælles, at en tysk officer inviterede en af de danske betjente ned i bunkeren for at prale af telefonforbindelsen; heldigvis havde betjenten åndsnærværelse nok til at lade oplysningen gå videre til den danske modstandsbevægelse, der havde Nyboder Skole som et vigtigt mål at neutralisere. Det var aftalt med RAF, at skolen skulle bombes, hvis tyskerne ikke overgav sig frivilligt, når den tid kom. Det gjorde de jo heldigvis.

nybodersk8

Døren ind til bunkeren som går ned i 3 etager.

I 1952 overtog Civilforsvaret bunkeren og anvendte den frem til 1996. I lyset af den kolde krig blev bunkeren indrettet som kommandocentral, der skulle styre beredskabet i København i tilfælde af atomangreb. Fra januar 1993 har Københavns Kommunes Beredskabsafdeling (brandvæsenet) været ansvarlig for tilsynet med bunkeren. I en kortere periode var der givet tilladelse til en ungdomsklub i et par af lokalerne, og man ser stadig en stue med sofaer, dug på bordet og visne potteplanter.

nybodersk6

Den store bunker består af 20 rum, der er bundet sammen af snævre, labyrintagtige gange.
Det centrale rum er stabsrummet/kommandocentralen med telefoner og kort over København.

nybodersk5
Forfaldet er voldsomt, der har været vandskade, og hele anlægget er drivende fugtigt og angrebet af skimmelsvamp. Det er et besynderligt syn at se kommandocentralen, værksteder, generatoranlæg m.m. efterladt som i ét nu og aldrig siden rørt.

nybodersk4

 Generatorrum:

I bunkerens nødanlæg står bl.a. en dieselmotor og en generator til at lave egen strøm i tilfælde af strømsvigt udefra.

Tekst: Connie Christensen - Foto: Henrik Ploug