Det Kongelige Teater
Børsen
Carlsbergs heste
Christiansborgs tårn med flag
Gardehusarregimentet til hest
Gefionspringvandet
Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Frederiksholms Kanal
Lurblæserne ved rådhuset

skoleskib2

Skoleskibet Danmark.

Hvad er smukkere end en fuldrigger under sejl. De findes endnu, og skoleskibet Danmark er en af de smukkeste. Danmark, som løb af stablen i Nakskov i 1932, er et tremastet fuldskib bygget i stål, med en længde overalt på 77 m og 10 m bredt, en dybgang på 5,2 m og en sejlføring på 27 sejl med et areal på 1.700 m².

Den faste besætning er på 15 mand og der optages 80 elever til hvert togt.

Danmark har i tidens løb været på mange og lange togter, og især er de gået til Caribien og USA, ligesom skibet har deltaget i Tall Ships Race. Altid er der rundt om i verden blevet set med beundring på Danmark, som på enestående vis har repræsenteret nationen.

Set med dagens forhold til søs, med højautomatiserede skibe, som næsten kan sejles af én mand, kan man spørge om nytten af at lære vordende sømænd sømandsskab med tovværk, sekstant og spritkompas, sejl og alt det andet, søfolk skulle kunne i gamle dage? Svaret er, at eleverne får en grunduddannelse og en enestående indføring i samarbejde, kammeratskab og tolerance, som er helt essentiel for et mandskab, som skal være sammen i lang tid i søen. For resten gør det heller ikke noget, at man har lært at klare sig i en kneben situation, hvor nutidens hjælpemidler ikke er til stede. Alt i alt tilbyder skoleskibet Danmark sine elever en helt unik uddannelse, som desværre alt for få får mulighed for at tilegne sig.

skoleskibet1

Sejlene sættes - arkiv foto

Danmark lå den 9. april 1940 i Florida. Den navnkundige kaptajn, Knud Hansen, ringede umiddelbart til ambassadør Kaufmann i Washington og tilbød at stille skib, besætning og sig selv til rådighed, og da USA trådte ind i krigen i 1941, blev Danmark skoleskib for USA’s Coast Guard, som i løbet af krigen uddannede 5.000 amerikanske kadetter i godt og nødvendigt sømandsskab.

DET NYE TOGT HAR NUMMER 119.

Her er teksten fra logbogen i 2021:

Togt 109 – 1. marts til 2. juli 2021

1. marts – 26. marts: Uddannelse med beboelse på Kragholmen, MARTEC
26. marts – 3. april: Uddannelse med beboelse på Skoleskibet DANMARK, Frederikshavn Flådestation
3. april – 13. maj: Sejlads i Nordsøen og Østlige del af Atlanterhavet.
17. maj - 2. juli: Uddannelse med beboelse på Kragholmen

Togt 110: 12. april til 18. auguet 2021

12. april – 18. maj: Uddannelse med beboelse på Kragholmen, MARTEC
18. maj – 26 maj.: Uddannelse med beboelse på Skoleskibet DANMARK, Frederikshavn Flådestation
26. maj – 18. august: Sejlads i Nordsøen og Det nordlige Atlanterhav.

Sejladsen starter i Frederikshavn og slutter på Azorerne. Hvis corona-situationen tilsiger at Azorerne ikke kan anløbes bliver sluthavnen Frederikshavn.

Togt 111: 8. august – 14. december8. august – 13. september
Uddannelse med beboelse på Kragholmen, MARTEC
13. september – 21. september: Uddannelse med beboelse på Skoleskibet DANMARK, Azorerne
21. september – 14. december: Sejlads i nordlige Atlanterhav, Carribean, USA

Tekst: Flemming Lehrmann (fhv. stadsingeniør)- Foto: Arkiv