Det Kongelige Teater
Børsen
Carlsbergs heste
Christiansborgs tårn med flag
Gardehusarregimentet til hest
Gefionspringvandet
Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Frederiksholms Kanal
Lurblæserne ved rådhuset

lynetteh juli 2

LYNETTEHOLM-BALLADEN FORTSÆTTER

Klimabevægelsen i Danmark fik sidste år bevilget fri proces til at føre sag mod Transportministeriet og det offentligt ejede selskab By & Havn, og en dommer i Østre Landsret har nu afgjort, at sagen skal føres ved Landsretten.

 lynetteh juli22 1

 På tegningen kan man se hvor stor Lynetteholmen bliver.

Klimabevægelsen mener, at Transportministeriet har handlet efter den såkaldte salamimetode, hvor projektet ikke vurderes samlet, men skæres op i mindre enkeltdele, således at kun få dele af det enorme projekt er blevet miljøvurderet. På den måde foreligger der ikke en samlet vurdering af projektets miljøpåvirkning. Det mener Klimabevægelsen er ulovligt, og den holdning støttes af professor i miljøret ved Københavns Universitet, Peter Pagh.

Benny Engelbrecht ville som transportminister kun stille op til interview, hvis man erklærede sig enig i, at økonomien bag Lynetteholmen hvilede i sig selv. Men en rapport afslørede, at indtægterne kunne svinge meget, afhængig af prisudviklingen på boliger frem til år 2070.

Tekst: Connie Christensen - Foto: Henrik Ploug