Det Kongelige Teater
Børsen
Carlsbergs heste
Christiansborgs tårn med flag
Gardehusarregimentet til hest
Gefionspringvandet
Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Frederiksholms Kanal
Lurblæserne ved rådhuset

mads h dec22 1

Har du set udstillingen, Silver Tales, på Karen Blixen Museet Rungstedlund?
Vi er 42 guldsmede, sølvsmede og smykkedesignere, som hver har skabt et værk, der fortæller om Karen Blixen i sølv, perler og diamanter.
Karen Blixen var på mange måder en fantastisk kvinde, men levede i en tid, hvor hun måtte gemme sig bag mandlige pseudonymer for at kunne udgive mange af sine værker - en kvinde i mandsforklædning, med en markant styrke.

Det hele menneske
Værket jeg har lavet, viser et sjælsbillede af Karen Blixen, hendes rejse gennem livet, hendes bevidsthed og udvikling - livets cyklus i al evighed. Det minder os om både at beskytte vores kerne, og samtidig åbne op, for at lade energien strømme frit igennem den, finde balancen mellem det maskuline og det feminine, forvandlingsprocessen og genopstandelsen i os selv.

Karen Blixen var en stolt, handlekraftig kvinde, der både fulgte sit intellekt og sin intuition. Hun var klarsynet, og som jæger prioriterede hun sin frihed. Hun var kreativ og fandt sin egen måde at begå sig i verden og kommunikere sig selv på. Hun havde klasse og format, ligesom hun var fuld af håb og fornyelse. Samtidig lå der en mørk skygge omkring hende; noget skjult og hemmelighedsfuldt. 

mads h dec22 4

Smykket er udformet som et timeglas, der kan dreje rundt om sin midterakse, der repræsenterer livets cyklus samt genfødsel. Træets rødder forbinder det med jorden – og samtidig vokser det opad mod universet; det forbinder det jordiske og åndelige plan. Kernen er formet som en sten – på den ene side rå og upoleret – på den anden side fin og diamantbesat. Den viser det maskuline og det feminine, som vi alle indeholder. Kunsten er at finde balancen. 

Kulturperlerne repræsenterer skabelsesprocessen, frugtbarhed og sensualitet. Energien, der strømmer fra den ene til den anden – gennem kernen. Værket indeholder også ottetallet, som cirkulerer i det uendelige. På hver side af kernen ligger der en hånd skjult i grenene, som beskytter det guddommelige – det hele menneske.

Inspirationen
I forbindelse med udstillingen fik jeg, af Nina Hald, tilsendt et billede med et danefæ som Karen Blixen fandt på sin grund i forbindelse med en renovation. Karen Blixen skrev selv følgende om sin opdagelse:

“Da Strandvejen ud for Rungstedlund blev rettet ud, flyttede jeg et gammelt Stengærde, og min gamle Kusk Alfred Petersen, […] tog mig ned og viste mig en Sten, der hidtil havde ligget med den flade side indefter, fordi han mente at der paa denne Sten ”var noget”. Det saa for mig tvivlsomt ud, men Alfred holdt fast ved sit, indtil jeg ringede til Professor Brøndsted ved Nationalmuseet og sagde at jeg havde fundet en Sten ”med noget paa” – en Arm og en Haand, een Linie, der udvidede sig til fem, den ene, som en Tommelfinger, i Vinkel paa de andre. ”Jeg kommer straks ud”, sagde Professor Brøndsted. Han vilde gerne have Stenen ind på Nationalmuseet, men jeg syntes at den skulde blive her hvor engang en Mand har siddet og arbejdet med den.

mads h dec22 2

Professoren laante den da og satte den med Fotografier ind i en Afhandling. Han fortalte mig, at Indridsningen i Stenen var mellem 2500 og 3000 Aar gammel, og han sagde ogsaa at Tegnet virkelig var en Haand, en Guddomshaand og et Beskyttelsestegn. ”Det er mærkeligt”, sagde jeg, ”at det efter Tommelfingerens Stilling at dømme er en Venstrehaand”. ”Nej, det er ikke en Venstrehaand”, sagde han. ”Det er en Højrehaand set fra Haandfladen. Guddommen er inde i stenen.” (Blixen, Salomonsen & Larsen 1984; 20).

Danefæet burde nok have været indleveret til staten, da myndighederne bad om det. Blixen havde dog en anden mening og beholdt det på Rungstedlund, hvor det stadig kan ses den dag i dag. 

Dette symbol fik jeg til opgave at integrere i mit værk - så den guddommelige hånd, der ses på stenen, ligger som en skjult detalje i mit værk. Den kan ses i hver ende af timeglasset, mellem grenene, der griber op om hver af perlerne. I den ene ende som en ung, fin, feminin hånd og den anden ende som en ældre, grov, maskulin hånd.

Kataloget, Silver Tales - Karen Blixen fortalt i sølv, perler og diamanter af Nina Hald og Elisabeth Nøjgaard, giver et samlet overblik over værkerne, samt den tilhørende historie både om selve smykket og i hvilken relation det har til Karen Blixen. Kataloget kan købes i mit atelier på Gothersgade, på vores hjemmesideeller i museumsbutikken på Rungstedlund. 

mads h dec22 3

Mads på sit værksted.

Udstillingen kan opleves frem til den 30. april 2023. Lægger du vejen forbi Rungstedlund, så håber jeg du vil nyde udstillingen og lade dig blive draget af den fascinerende og tidsløse personlighed, som Karen Blixen nu og engang var. 

Tekst:
Mads-Adam Heindorf

Fotograf: Visuals by Chamara