Det Kongelige Teater
Børsen
Carlsbergs heste
Christiansborgs tårn med flag
Gardehusarregimentet til hest
Gefionspringvandet
Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Frederiksholms Kanal
Lurblæserne ved rådhuset

sprojte

ÆLDRE MENNESKERS SUNDHED GRADBØJES

Borgere over 65 år tilbydes gratis influenzavaccine for enten helt at undgå at få sygdommen eller at få et mildere forløb, hvis sygdommen alligevel slår til. Så vidt, så godt. Men – de ældre får bare ikke den højdosisvaccine, som er mere effektiv end den tilbudte. Højdosisvaccinen er nemlig for dyr. Sundhedsstyrelsen oplyser, at ”såfremt indkøb af højdosisvacciner ikke var forbundet med en væsentlig merudgift i forhold til andre vaccinetyper, var vaccination med højdosisvaccine at foretrække til personer på 65 år og derover.”

Det anslås, at højdosisvaccinen kan forhindre op mod 26 indlæggelser pr. 1000 personer i løbet af influenzasæsonen. Ifølge Eskild Petersen, professor emeritus i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet, kan det potentielt betyde, at omkring 12.000 indlæggelser kunne undgås. 

Tekst: Connie Christensen - Fotocollage: Henrik Ploug