Det Kongelige Teater
Børsen
Carlsbergs heste
Christiansborgs tårn med flag
Gardehusarregimentet til hest
Gefionspringvandet
Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Frederiksholms Kanal
Lurblæserne ved rådhuset

helliga k praester slotsk

Leif G. Christensen og Trine Vestersøe i Slotskirken.

MAJ FOR HELLIGAANDSKIRKENs MENIGHED
-VI HOLDER NU GUDSTJENESTER I CHRISTIANSBORG SLOTSKIRKE
Arbejdet med at renovere Helligaandskirken på Strøget er i fuld gang. Det hele skal ende op med et nyt og fint stengulv. Arbejdet forventes først at være afsluttet i efteråret 2025. I mellemtiden er er kirkelivet flyttet til Christiansborg Slotskirke, som jo ellers i dagligdagen kun fungerer som kongehusets personlige kirke. 
Vi har allerede afholdt de første gudstjenester, dåb og konfir-mationer, oplyser præsterne. Og vi er blevet utrolig godt modtaget af alle med ansvar for slotskirkens flotte bygningsværk.


Desværre blev vi på tæt hold vidne til Børsens brand med deraf følgende trafikale problemer i området omkring Christiansborg. Men adgangen til kirken blev med besvær opretholdt og alle planlagte gudstjenester og konfirmationer er blevet gennemført. Sognets kirkegængere giver udtryk for stor taknemmelighed for kongehusets generøsitet ved at udlåne den smukke slotskirke. Samtidig er der skabt gode lydforhold med et professionelt lydanlæg, som er medtaget fra Helligaandskirken. 
Præsterne melder, at man lige skal finde sig til rette i de nye omgivelser, idet alt jo virker nyt og anderledes. Men det er ”himmelsk” at opleve salmesangen i de nye rammer. Og det ses tydeligt, at mange lokale københavnere benytter anledningen til at komme til gudstjeneste et sted, hvor der normalt ikke er offentlig adgang. Der fejres gudstjeneste kl. 10 i sommerhalvåret og kl. 11 om vinteren. 

Helligaands onsdagene er i luften. Du kan se onsdagens program i kalenderen, der fra gang til gang har forskellige aktiviteter kl. 12. Det hyggelige kaffebord med samvær og samtale kl. 14, og musikandagten kl. 15 er faste programpunkter. Håber vi ses!

Musikandagt

Onsdag d. 1. maj kl. 15:00

Højmesse med Sankt Annæ Pigekor

Søndag d. 5. maj kl. 10:00
Leif G. Christensen

Musikandagt

Onsdag d. 8. maj kl. 15:00

Højmesse

Torsdag d. 9. maj kl. 10:00
Leif G. Christensen

Højmesse

Søndag d. 12. maj kl. 10:00
Trine Vestersøe

Musikandagt

Onsdag d. 8. maj kl. 15:00

Grønlandsk gudstjeneste

Søndag d. 19. maj kl. 14:00
Manguak Dalager

Musikandagt

Onsdag d. 22. maj kl. 15:00

EVENSONG med Helligaandskirkens kirkekor

Fredag d. 24. maj kl. 17:00

Gratis

Højmesse

Søndag d. 26. maj kl. 10:00
Tine Berg Krogstrup

Musikandagt

Onsdag d. 29. maj kl. 15:00