Det Kongelige Teater
Børsen
Carlsbergs heste
Christiansborgs tårn med flag
Gardehusarregimentet til hest
Gefionspringvandet
Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Frederiksholms Kanal
Lurblæserne ved rådhuset

bregentved gods

STORE LANDBRUG TJENER GODT PÅ EU

EU-støtten til landbruget har været et omstridt emne i en del år. Mange landmænd, der modtager støtten, mener faktisk, at den skævvrider landbruget til skade for unge mennesker, der har svært ved at komme ind på markedet og købe en gård til mange millioner. 

Det er nemlig sådan, at støtten er en væsentlig del af overskuddet hos de mest velstående landmænd, som derved får råd til at tilkøbe endnu mere jord. Så de kan producere endnu mere, tilkøbe endnu mere og få endnu mere i støtte. Og derved udelukke de unge, der gerne vil starte en gård op, men ikke kan købe en stor gård til måske 300-400 millioner.

EU-Kommissionen har fremsat forslag om at begrænse støtten til max. 100.000 euro pr. landmand. I Danmark uddeles der hvert år 6,7 milliarder kroner i landbrugsstøtte, hovedsagelig til de rigeste landmænd. Det presser prisen på landbrugsjord op, så kun de store bedrifter kan klare sig. Det er skadeligt for landdistrikterne, der omdannes til industrikvarterer, hvor almindeligt liv i form af fungerende landsbyer med skole, købmand osv. forsvinder til fordel for grisefabrikker og enorme marker, der betjenes af monsterstore og tunge landbrugsmaskiner, der ødelægger den natur, vi alle så gerne vil bevare.