Det Kongelige Teater
Børsen
Carlsbergs heste
Christiansborgs tårn med flag
Gardehusarregimentet til hest
Gefionspringvandet
Den Kongelige Livgarde på Rosenborg
Frederiksholms Kanal
Lurblæserne ved rådhuset

davis gal juni24 1

Davis Gallery er stolt over at præsentere
Christina Bardram
med soloudstillingen
TRAMONTI
Lad dig indfange af lyset, lugten og atmosfæren af det frodige bjergområde Tramonti i det sydlige Italien. Christina Bardram har realiseret sin drøm og erhvervet en gammel olivengård. Hendes nye værker bærer præg af sceneskiftet, og peger i nye spændende retninger... Bardram er tro mod sit minimalistiske udtryk med mange taktile elementer. Men farverne - de er lige til at spise, man mærker ferskens sødme og citronernes syrlighed bare visualiseret. Kom og få en sanseoplevelse ud over det sædvanlige.
Velkommen
Annegrethe Davis

Christina Bardrams værker trækker på en bred vifte af kulturelle, meditative og symbolske referencer. Værkerne befinder sig i spændingsfeltet mellem linear/malerisk, konstruktiv/ekspressiv, blank/mat, opak/transparent og flad/rumlig. I værkerne er stilhed og koncentration kombineret med en stærk lyrisk tone. Værkerne starter der hvor sproget slutter, som en sanselig sensation. Her finder beskueren ro i en massiv informativ verden og får et rum til at være.

davis gal juni24 2

Ved første øjekast fremstår Bardrams værker minimalistiske, men under farven, krakelerer grunden. Virkeligheden er ikke så enkel og her refereres både til fortid, nutid og fremtid. I de mange lag er farve, lys og linje samlet til en intim helhed, en transparent spiritualitet. Det kan være enkelte farvers påvirkning og potentiale på billedfladen - i samspil eller som modpoler. Det essentielle er, hvor lidt der skal dertil for at billedet ånder, og eksisterer på sine egne præmisser. Her er alt overflødigt udeladt, og det fordrer en sikker evaluering som Bardram mestrer. Beslutningerne i processen er i høj grad intuitive og visuelle. I arbejdsprocessen opstår en dialog mellem værk og kunstner, så et værk leder til det næste, og bliver en del af en større forståelse. 

I de senere år har maleriet som fysisk objekt, altså en konkret ting i verden, optaget kunstneren, her viser Bardram sin kompromiløse kvalitetssans og benytter gamle teknikker med ugrundet hørlærred, harelim og pigment på dybe blindrammer, hvilket skaber en helt særlig taktilitet. Ukonventionelle materialer som beton og diamantstøv overrasker og giver værkerne reference til både storhed og forfald

Værkerne på papir er også udført i olie og ses ikke kun som studier til malerierne, men udvikler sig til værker i sin egen ret Der er ingen ideel eller intenderet position at iagttage billederne fra, faktisk det stik modsatte, bevæger man sig lidt til siden ændrer billederne karakter, lyset der reflekteres fra de pastose lag af oliemaling, eller områder med beton, reorganiserer kompositionen og skaber en vekselvirkning imellem rummelig illusion og den konkrete flade. Et felt der først sås som figur, kan pludselig antage karakter af grund. Disse subtile åbninger skabt af materialevalg, perception mellem hånd og øje, samt lysets indvirkning, efterlader det sidste stadie af tilblivelsen til mødet mellem beskuer og værk. 

Som udgangspunkt søger Bardram at forstå fænomenologien bag farve, form, lys og flade, samlet i eksperimenterende kunstværker på lærred og papir. Kunstneren ser sin individualitet som et koncept, som et skabende individ formidler hun ideer, visuelle såvel som spirituelle, og de er ærlige, fordi hun tilstræber ikke at være original, men tro mod vores tid. 

Lige her. Nu. 

Malte Fisker MFA, Det Kongelige Danske Kunstakademi